Hata
  • Bu görüntünün şablonu uygun değil. Lütfen bir site yöneticisi ile iletişim kurunuz.

Küçük Şey Yoktur

"Vaktiyle koskoca bir gemide küçücük bir cıvata vardı.

         Bu , iki büyük çelik levhayı birbirine bağlayan çelik cıvatalardan biriydi. Gemi Hint okyanusunda yol alırken bu küçük cıvata, birdenbire laçka olmaya başladı,düşme tehlikesiyle karşılaştı.

       Öteki  cıvatalar ,'Sen düşersen biz de düşeriz!' diye seslendiler.

           Geminin teknesindeki perçinler de, 'Biz de çok sıkışığız , biz de laçka olalım' dediler.  Bunu duyan demir kaburgalar ise 'Ne olur yapmayın ' diye yalvardılar.

          'Siz tutmazsanız biz mahvoluruz!'

Derken küçük cıvatanın niyeti yıldırım hızıyla bütün gemiye yayıldı. Gemi titremeye başladı.

          Bunun üzerine bütün kaburgalar, levhalar, cıvatalar, en küçük perçinler el ele verip küçük cıvataya bir elçi gönderdiler. Küçük cıvata yerinde kalmalıydı. Aksi halde gemi parçalanacak,  içlerinden hiçbiri vatana kavuşamayacaktı.
            Küçük cıvata kendine bu kadar önem verilmesine çok sevindi ve olduğu yerde kalacağını bildirdi."