Hayatınız Seçtiğiniz Kadındır

Harun Reşit savaşta esir aldığı düşman generaline :

- Hayatını bağışlarım ama bir şartım var, der.

'Kadınlar hayatta en çok ne ister?' budur bilmek istediğim... Bu sorunun yanıtını getir kurtar kelleni der. 

General sorar soruşturur bu çetin sorunun yanıtını aramaya başlar ve Kafdağındaki bir cadının bunu bildiğini öğrenir... Günlerce gecelerce at koşturur, cadıyı bulur ve sorar:

- Kadınlar hayatta en çok ne ister?

Korkunç cadı yanıt için öyle bir şart ileri sürer ki yenilir yutulur cinsten değil...

- Evlen benimle!!! O zaman öğrenirsin ancak istediğini...

Bu ölümcül isteği kabul eder esir General. Asıl doğru yanıtı alır almaz da koşar Harun Reşit'e :

- Kadınlar en çok kendi özgür iradeleriyle hareket etmek ister! Harun Reşit esir Generalin hayatını bağışlar. Ancak o, cadıya evlenmek için söz vermiştir.

Ne yapsın evlenirler. İlk gece General bir bakar ki, o korkunç cadı

dünyalar güzeli bir afete dönüşmüş karanlık odada... Konuşur cadı:

- Benim kaderim böyle.... Günün sadece yarısı güzel olabilirim, diğer yarısı çirkinim der. Ne dersin? Geceleri seninleyken mi güzel olayım ,

yoksa gündüzleri dışarıdayken mi?...

General öğrenmesini bilen bir adamdır; düşünür ve :

- Sen bilirsin kararı kendin ver der. İşte o an korkunç cadı sonsuza dek güzel bir kadın olur ve öyle kalır... Peki, bu masaldan çıkarılacak 3 ders nedir ??? 

1. Kadınlar en çok kendi özgür iradeleriyle hareket etmek isterler.

2. Özgür iradesiyle hareket eden bir kadın her zaman güzeldir.

3. İster güzel olsun, ister çirkin olsun her kadın aslında cadıdır!