Hata
  • Bu görüntünün şablonu uygun değil. Lütfen bir site yöneticisi ile iletişim kurunuz.

Bırakamadıklarımız

Küçük bir çocuk bir gün değerli bir vazoyla oynuyordu. Elini vazonun içine soktu, ama çıkaramadı. Annesi her şeyi denediyse de, çocuğun elini vazodan bir türlü çıkaramadı. Sonunda vazoya kırmaya karar verdi. Anne son çare olarak oğluna şöyle dedi:

“Oğlum elini aç ve parmaklarını ileriye doğru uzat. Bak böyle. Sonra da elini çek.”

Fakat çocuk atıldı:

“Olur mu hiç anneciğim? Elimi öyle açarsam, tuttuğum parayı düşürürüm!”