Hata
  • Bu görüntünün şablonu uygun değil. Lütfen bir site yöneticisi ile iletişim kurunuz.

Aynı Gerçek Farklı Yorum

Bir sultan bir gün huzuruna kâhinlerinden birisini çağırdı ve ona ne kadar yaşayacağını sordu.

“Sultanım” diye cevap verdi kâhin. “O kadar uzun yaşayacaksınız ki, bütün oğullarınızın ölümünü göreceksiniz.”

Sultan, oğullarının ölümünden bahseden kâhinin sözlerine o kadar öfkelendi ki, muhafızlarına adamı zindana atmalarını emretti.

 

Sonra, başka bir kâhini çağırdı ve aynı soruyu ona da sordu.

“Sultanım” dedi bu defaki kahin.

“Allah size o kadar uzun ve bereketli bir ömür hediye edecek ki, evlatlarınızın hepsinin mutluluklarını göreceksiniz ve hepsinden uzun yaşayacaksınız.”

Sultan  bu habere çok sevindi ve kahine kese kese altın ihsan etti.

İki kahin de aynı şeyi söylemişti; ama ilki söyleyeceklerini incelikten uzakyanlış bir üslupla dile getirmiş, ikincisi ise insan duygularını gözeten ince bir dil kullanmıştı.

Ne dersiniz, söylediğimizin doğru olması yetiyor mu? Doğru şeyi, yanlış ya da doğru şekilde ifade etmek bizim elimizde değil mi