Hata
  • Bu görüntünün şablonu uygun değil. Lütfen bir site yöneticisi ile iletişim kurunuz.

En Asil İnsan

   Çok eskiden kralın biri halkının içinde en asil olanını mükafatlandırmak istemişti. Bir vatandaşı, malı mülkü dolayısıyla takdir ediliyordu. Bir diğeri hukuki bilgisinin genişliği, başkaları da hastaları iyi etme yetenekleri veya krallarını ve ülkelerini şereflendirmeleri dolayısıyla hayranlık kazanmışlardı. Bu insanlar kralın huzurunda bir adım öne çıkmıştı.

Neden sonra, gözlerinde anlayış, sevgi ve geniş bir tecrübenin izleri okunan, iki büklüm olmuş, yoksul giyimli yaşlı bir kadın ortaya çıktı. Kral:

 

    “Bu da kim? Ne yaptı?” diye sorunca çevresindekiler:

“Öncekilerin hayatta neler başardıklarını duydunuz. İşte o kadın onların öğretmeniydi” cevabını verdiler.

Bu sözler üzerine kalabalık arasında bir alkış tufanı koptu ve kral bu en asil insanı tebrik etmek için ayağa kalktı.