İnsanlar Görmek İstediklerini Görür

Başkası bir işi uzun sürede yapıyorsa, yavaştır.

Ben uzun sürede yapıyorsam, titizimdir. 

Başkası bir işi yapmıyorsa, tembeldir.

Ben yapmıyorsam, meşgulümdür. 

 

Başkası bir işi söylenmeden yapıyorsa, sınırlarını aşmıştır.

Ben yapıyorsam, bu insiyatif kullanmaktır.

Başkası bir görgü kuralını çiğniyorsa, kabadır.

Ben çiğniyorsam, kendime özgü birisiyimdir. 

Başkası amirini memnun ediyorsa, yalakadır.

Ben ediyorsam, bu ortak çalışmadır.  

Başkası öne geçerse, bu kuralları ihlal etmektir.

Ben başarırsam, bu sıkı çalışmanın ödülüdür.