Hata
  • Bu görüntünün şablonu uygun değil. Lütfen bir site yöneticisi ile iletişim kurunuz.

Eğilmemek

Ünlü, ama fakir bir düşünürdü. Zenginlere fazla iltifat etmez, daha çok fakirlerle oturup kalkardı.

Küçük bir işaretiyle, zenginlerin ona cömertliklerini göstereceğinden kimsenin şüphesi yoktu. Ama o, bu yola hiçbir zaman başvurmazdı.

Bir gün dostlarından biri, bu ünlü düşünüre sordu:

 

“Servet ayaklarınızın altında olduğu halde neden bu kadar yoksulsunuz?”

Düşünürün cevabı, onun hayat felsefesini veciz bir dille ifade ediyordu: 

“Ona ulaşmak için eğilmek gerek de ondan.”