Hata
  • Bu görüntünün şablonu uygun değil. Lütfen bir site yöneticisi ile iletişim kurunuz.

Anahtarı Herkeste Olan Hazine

Günah çıkartmaya giden güzel kız, papaza :
- Bekaretimi kaybettim muhterem peder, dedi.
Papaz, görüşünü söyledi :
- Bir daha yerine konulamayacak bir hazine elden gitmiş!
- İyi ama ben ne yapabilirdim, diye kendini savundu kız. Anahtarı herkeste bulunan hazine nasıl korunabilir, muhterem peder?