Evdeki Kuzu

Bir inşaata amele alınacaktır. Alınacak elemanları kalfa Cemal'in seçmesi istenir. Adaylar kalabalıktır. Bu durumda Cemal sınav yapmaya karar verir.
     - Pize 1 kisi lazımdur. Pu nedenle sizu imtihan edeceğum. Bir ara gözü
     Temel'e ilişir. Burnundan tanımıştır. Hemşehrisini işe almak ister. Önce
     Temeli sınava alır ve sorar.
     - Hemşerum söyle baa bakalum.. Sana 3 kuzu verdum, sonra 2 kuzu daha verdum kaç kuzu oldi?
     - 6 tane oldi. Cemal biraz bozulur ama çaktırmaz.
     - Tabi bu soru biraz zor oldu piraz taha kolayini sorayum.
     - Sana 2 kuzu verdum, sonra 1 tane taha verdum kaç kuzi oldi ?
     - Tört kuzi oldi. Cemal sinirlenir, Ama hemsehrisinide işe almak ister.
     - Peçi 1 kuzi verdim, sonra bir kuzi taha verdum kaç etti ?
     - Üç etti. Bunun üzerine Cemal iki tokat çakar ve tekrar sorar.
     - Pir kuzi verdum, kaç kuzin oldi?
     - İçi tane. Cemal iyice sinirlenir ve Temeli iyice döver.
     - Ulan hemşeru teyup işe almak istedum, sende tam salakmişsun. Ula sağa pir kuzi vermişsem pir kuzin olur anladun mi?
     - Olir mi, der Temel.
     - Penum evde bir kuzi de kendumin var.