Hata
  • Bu görüntünün şablonu uygun değil. Lütfen bir site yöneticisi ile iletişim kurunuz.

Muayene Parası

Hasta dahiliye uzmanına gider doktor hastayı soyar ve sadece dinleme anletiyle dinleyerek 
     - Nefes al bırak nefes al bırak diyerek muayeneyi tamamlar.
     Hasta parayı çıkarır doktora uzarır
     - Kokla-bırak,kokla,bırak..