Anlaşma

Afrikadaki bir kabileye beyaz bir doktor atanmış doktor geldikten sonra doğan tüm çocuklar beyaz olmaya başlamış,kabiledeki erkekler ayaklanmışlar,kabile şefi herkesi yatıştırmış ama kendi çocuğuda beyaz olunca doktorun yanına çıkmış: 
     - Burda ki tüm çocuklar beyaz doğuyor nasıl oluyor bu iş ?
     - Bak şu karşıdaki beyaz atı görüyor musun, at beyaz ama tay siyah
     - Doktor ben çocuğu unuttum sende atı unut!