Yardum

Temel bir gün dağda giderken ayağı kayar ve uçuruma düşer. Başlar bağırmaya:
     -"Kimse yok miduur? Kimse yokmiduur?"
     Böyle bağırırken gece olur. Tanrı bakar kulu çok acı bağırıyor, kendi kendine:
     -"Şu kulum düzelirim desin kurtaracağımm yahu."
     Neyse gökten bir ses, Temel'e:
     -"Ben tanrıyım, sen kulum! Ömrün boyunca içki içtin, kumar oynadın, zamparalık yaptın, bunları bırakacağına bana yemin et seni kurtaracağım" der
     Temel düşünür ve başlar:
     -"Başka biri yok miduur? Başka biri yokmiduur?"