Ne Talihli Başın Varmış

Adamın birini şahitlik için mahkemeye götürürler.

Kadı şahidin aranan özelliklerini taşıyıp taşımadığını öğrenmek için bazı sorular sorar ve der ki:

"Sen Kuran-ı Kerim okumayı bilir misin?"

Adam:

"Çok iyi bilirim" der.

Kadı "ölü yıkamayı" diye sorar.

Adam:

"Onu da bilirim." der.

Kadı "Peki ölüyü mezara gömerken kulağına bir şeyler söylerler. Onu da bilir misin?" 

"Evet " der.

Kadı "Ne dersin bakalım?".

Adam:

"Ne talihli başın varmış ki,  öldün de bizim kadının huzuruna şahitlik için gelmekten kurtuldun" der.