Hata
  • Bu görüntünün şablonu uygun değil. Lütfen bir site yöneticisi ile iletişim kurunuz.

Ne Talihli Başın Varmış

Adamın birini şahitlik için mahkemeye götürürler.

Kadı şahidin aranan özelliklerini taşıyıp taşımadığını öğrenmek için bazı sorular sorar ve der ki:

"Sen Kuran-ı Kerim okumayı bilir misin?"

Adam:

"Çok iyi bilirim" der.

Kadı "ölü yıkamayı" diye sorar.

Adam:

"Onu da bilirim." der.

Kadı "Peki ölüyü mezara gömerken kulağına bir şeyler söylerler. Onu da bilir misin?" 

"Evet " der.

Kadı "Ne dersin bakalım?".

Adam:

"Ne talihli başın varmış ki,  öldün de bizim kadının huzuruna şahitlik için gelmekten kurtuldun" der.