Otelci Temel

Otelci Temel'in kapısını bir gece bir İspanyol asilzedesi çalmış. 
     - Odanız var mı? 
     - Kimsunuz?
     - Jose de Santana de Monte Cristo de Santa Cruzo.
     - Haa, pu katar uşağu alacak yerum yok!