Öğretmenin Yaşı

Öğretmen derste çocuklara dönerek sorar: 

- Söyleyin bakayım,kuzeyimizde Karadeniz,güneyimizde Akdeniz,batımızda Ege denizi varsa ben kaç yaşında olurum..? 

Arka sıralardan bir parmak kalkar: 

- Kırk dört öğretmenim.. 

Gerçekten de o yaşta olan öğretmen şaşırır: 

- Doğru..Ama nasıl bildin.?.. 

- Gayet kolay öğretmenim..Benim yarı manyak bir ağabeyim var;tam yirmi iki yaşında..Onun yaşını iki ile çarpınca sizin yaşınız çıkıyor....