Vezir ve Padişah

Bir gün padişah ve vezir kavga etmişler.Vezir:
-Ben senden daha iyi savaş yapıyorum.Padişah:
-Hayır,ben senden daha iyi savaş yapıyorum!demiş.
Çobanın yanına gitmiş ve şöyle demiş:
-senin ineğin mi daha büyük yoksa koyunun mu?demiş.çoban:
ineğim.demiş.padişah:
padişah mı daha büyük yoksa vezirmi?demiş.çoban:
-ben öyle bir hayvan bilmiyorum