Veteriner

Bir toplantıda bir genç M. Akif’i küçük düşürmek için:

- Afedersiniz, siz veteriner misiniz? demiş. M. Akif hiç istifini bozmadan şu cevabı vermiş:

- Evet, bir yeriniz mi ağrıyordu ?