Hata
  • Bu görüntünün şablonu uygun değil. Lütfen bir site yöneticisi ile iletişim kurunuz.

Farzetki Öküzler Yiy

Erzurum'da birisi tanıdık bir köylü dostuna misafirliğe gidiyor.Köylü ev sahibi izzet ikramda bulunuyor. Yemekten sonra misafirin önüne bir kalbur yer elması köyuyor. Bu kadar çok ikramdan mahcup olan misafir: 
-Aga ne zehmet ettin, bunlara ne luzum vardi der.
Ağa:
-Ne zehmeti efendi farzetki musurluge tokmusem öküzler yiyir!