Hata
  • Bu görüntünün şablonu uygun değil. Lütfen bir site yöneticisi ile iletişim kurunuz.

Bebeği Görmek

65 yaşlarındaki bir bayan doğum yapar. Hastaneden eve döndüğü gün eş dost ziyaretine gelir. Gelenler biraz sohbetten, hal hatır faslından sonra bebeği görmek isterler.
Anne:
- Şimdi olmaz, belki birazdan! der. 
Sohbet sürer ve yarım saat kadar sonra misafirler tekrar bebeği görmek isterler.
Anne:
- Şimdi olmaz, belki biraz sonra! diye yanıt verir.
Sohbet 10 dakika kadar daha sürdükten sonra misafirlerden biri bu kez sabırsızlıkla:
- Bebeği şimdi görebilir miyiz?
Anne:
- Şimdi olmaz, bebek ağlayınca! diye karşılık verince, misafirler meraklı ve şaşkın:
- Neden ağlayınca?
Yaşlı anne, en doğal haliyle mırıldanır:
- Çünkü bebeği nereye koyduğumu unuttum!.