Görüyorum

Matematikçi ve mühendis, fizikçinin verdiği konferanstadır. Konferansın konusu 9, 12 ve daha da büyük boyutlu uzaylarda oluşan fiziksel proseslerle(=süreç) ilgili Kaluza-Klein kuramıdır.Matematikçi oturmuş, konuşmayı zevkle dinlerken, mühendisin kaşları çatık ve kafası karışmış bir durumdadır. Öyleki konuşmanın sonuna doğru mühendisin başına ağrılar hücum etmiştir. Nihayet konuşma sonlanır. Matematikçi ;
- Gördüğüm en güzel sunu!! Harika!! Hatta süper!!!
Yorumunu yapınca mühendis daha fazla dayanamadı:
— Bütün bunları nasıl anlayabiliyorsun?
— Bu prosesi hayal edebiliyorum.
— Nasıl oluyor da 9 boyutlu uzayda gerçekleşen bir şeyi hayal edebiliyorsun?
— Basit, olayı önce (n) boyutlu uzayda görüyorum, sonra n’yi 9′a gönderiyorum.