Hata
  • Bu görüntünün şablonu uygun değil. Lütfen bir site yöneticisi ile iletişim kurunuz.

Okuyan Bir Milletiz

Aslında sanıldığı gibi okumayan bir millet değiliz.

Türk erkekleri bildiğini okur,

Bayanları ise erkeklerin canına okur