İstatistik

İstatistik Enstitüsünde, cam kenarında oturan memurun aylık raporu:

Caddeden muhtelif kıyâfetlerde bir çok insan geçiyor. 

Bir aylık sürede toplam13.242 kişi geçti. 

(09: - 17:00 arası) Bunlardan 3.121'i aşırı şişman, 5.120'si az şişman, 2.001'i normal, 3000'i zayıftı. 

 

Şişmanlar en çok Cumâ günleri (3.100), zayıflarsa Salı günleri (1.935) geçtiler. 

Zayıfların 2.304'ü kırmızı kravat takarken, normallerin 1.800'ü kıravat takmıyorlardı. 

Her bir kırımızı kıravatlı zayıfa karşılık, 2 gözlüklü şişman geçti. 

Gözlüklüler toplam 8.139 kişi idiler. 

Gözlüklülerin aşırı şişman olanlarının neredeyse hepsi (1.056) gri gömlek giyiyorlardı. 

Toplamda gri gömlek giyenlerin yarısı (2.146) mâvi kazak giyerken, dörtte biri (1.073) ise sakallıydı. 

Bütün sakallılar uzun saçlıların iki katı kadarlardı. 

Sakallıların 1200'ü geçerken lokantanın camından içeri baktılar. 

Uzun saçlılarınsa 800'ünün kulağında volkmen vardı. 

Volkmen dinleyenlerin arasında hiç şişman sakallıya rastlanmadı. 

Şişman sakallıların çoğu (3.142) yanlarında bir zayıf gölüklü ile konuşarak geçtiler. 

Konuşmayanlarsa sâdece 3.121 kişi idi. Genelde hiçbir şey söylemeden geçenler toplam 5.129 kişi idi. 

Konuşanların gözlüklülerinin altıda birinin gözlüğü güneş gözlüğü iken, dörtte üçü sakız çiğniyorlardı. 

Toplamda sakız çiğneyenlerin yarısı (3.060), çiğnedikleri sakızı köşedeki bakkaldan alırken, kalanın dörtte biri (765) süpermarketten kola aldı. 

Kola içenler toplamda 4.121 kişilerdi. 

Ve bunların 2.043'ü zayıf bıyıklılardan oluşuyordu. 

Kola içenlerin zayıf olup da bıyıklı olmayanlarının 136'sı kola kutusunu yere attılar. 

Aşırı şişmanların gri gömleklilerinin gözlüklü olmayanlarının hepsi de yerdeki kola kutularına tekme attılar. 

Tekme atılan kola kutularının 896'sı mazgaldan içeri düşerken, 1.372'si araba lâstiği altında can verdi.