Yeşilci Bilgiler

* Türkiye de doğal olarak bulunan 9 bin bitki türünden , 3 bini sadece Türkiye özgü.

* Türkiye'de doğal olarak 120 memeli hayvan,440 kuş, 13 sürüngen, 350 balık türü yaşıyor ve 15 memeli, 46 kuş, 18 sürüngen türü yok olma tehlikesi ile karşı kaşıya.

* Dünyanın büyük kuş göç yollarından ikisi Anadolu'dan geçiyor.

* Türkiye'de uluslar arası öneme sahip 56 sulak alan bulunuyor. Sulak alanlar biyolojik çeşitlilik açısından dünyanın en verimli bölgeleri olarak tanımlanıyor.

* Türkiye'deki toprakların üçte ikisi su veya rüzgar erozyonunun etkisi altında. Bu nedenle her yıl 1 santimetre kalınlığında ve Kıbrıs Adası büyüklüğünde toprak yok oluyor.

* Türkiye'de yaklaşık 1 milyon ton kağıtla gereksiz yazışmalar yapılıyor.

* 1 ton kullanılmış beyaz kağıt geri kazanıldığında 16 çam ağacı, 1 ton gazete kağıdı geri kazanıldığında ise 8 çam ağacının kesilmesi önlenmiş oluyor.

* Orman Bakanlığı yetkilileri gereksiz yazışmaların yapılmaması halinde 2,5 milyon yetişmiş ağacın kesilmekten kurtulacağını bildirdiler.

* Bir büro elemanı ise yılda 81 kilo yüksek vasıflı kağıdı çöpe atıyor.

* İnsanların birbirlerine gönderdikleri mektupların yüzde 44'ü okunmuyor. Bir insan ömrünün 8 ayı ise gereksiz yazışma zarflarını açarak geçiyor.

* Bir otomobilin hortumla yıkanması yaklaşık yarım ton suya mal oluyor.

* Geri kazanılan 1 ton cam ile yaklaşık 100 litre petrol tasarruf edilir.

* Doğaya atılan atıkların yüzde 60'ı boya ve boya ürünleri.

* 3,7 litre benzin yaklaşık 3 milyon litre içme suyunu kirletiyor.

* Bir kayın ağacı 72 kişinin bir günlük oksijen ihtiyacını karşılıyor.

* Bir cam şişe doğada 4 bin, plastik 1000, çiklet 5, bira kutusu 10-100 ve sigara filtresi ise 2 yıl süreyle yok olmuyor.