137

Silindikçe asal olan asal sayı!

137 asal

Sağa doğru düşünürsek

13 asal

17 asal

37 asal

 

Sola doğru düşünürsek

731 asal değil ancak

73 asal

31 asal

71 asal

3 ve 7 de tek başlarına asal

ve 123456787654321 sayısının en büyük asal çarpanıdır.