Türkçe'nin Rekor İstatistikleri

Türkçe'deki Rekorlar

* En uzun kelime: muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesine (70)

* TDK'daki en uzun kelime: kuyruksallayangiller (20)

* En uzun palendromik kelime: esneyemeyense (13)

* Tersten okunduğunda da anlamlı olan en uzun kelime: ıralamamalara, aralamamaları (13)

 

* En uzun bir sesli bir sessiz giden kelime: mücadelecileşiveremeyebileceğimizin (35)

* Harf tekrarı içermeyen en uzun kelime: (ekli) hüpletiyormuşsanız (18) , (eksiz) konseptüalizm (13)

* Sadece bir harfi farklı olan en uzun eksiz kelime çifti: mahrumiyet, mahkumiyet (10)

* Alfabemizin ilk 14 harfi ile yazılan en uzun kelime: affedicideki (12)

* Alfabemizin son 14 harfi ile yazılan en uzun kelime: tutuşturtuşumuzunmuş (20)

* En uzun kısaltma: İYSSKSİİD (9) 3

* En çok anlamı olan kelime: çıkmak (TDK'da 58 anlamı sayılmış)

* Farklı köklere sahip olup en çok anlamı olan kelime: karın (4)

* En çok anlamdaş: tuvalet, ayakyolu, memişhane, apteshane, kenef, hela, yüz numara, kademhane (8)

* Bir harfi en çok içeren kelimeler : alafrangalaştıramayacaklardansalar (13)

* beybabalaşabilen (4) 

* seccadecileşecek (4)

* çiçekçiymişçesine (4)

* didindirdiklerimizdendir (6)

* gelenekselleştiriveremeyebileceklerdenseler (15)

* sıkıntısızlaştırıcılığınızın (11)

* kişiliksizleştiricileştiriverebileceklerimizdenmişsiniz (15)

* kikirikleşecektik (5)

* tellallaşılabilmeli (7)

* mükemmelleşemememmiş (7)

* anneanneninkininsin (9)

* otokontrolsüzleşiyor (5)

* muharrirleştirivermişlerdir (7)

* hassasiyetsizleşseymişsin (6)

* şişikleşmişmiş (5)

* tattırttıktan (6)

* unutturuculuğumuzunmuş (10)

* düşündürttürücülüğümüzünmüş (11)

* verevleşivermek (3)

* yayımlayamayayım (5)

* lezzetsizleşemezseniz (5)

Harf sayıları:

* 2 harften oluşan en uzun kelime: ememememe (9)

* 3 harften oluşan en uzun kelime: yamayamamaya, yamayamamama (12)

* 4 harften oluşan en uzun kelime: mayalayamamamla (15)

* 5 harften oluşan en uzun kelime: mayalayamamalıyım (17)

* İçindeki her harf birden fazla geçen en uzun kelime: serserileşememişlerse (21)

* İçindeki her harf tam ikişer kez geçen en uzun kelime: kükürtatarının (14) 4

* İçindeki bütün harfler ya bir ya da iki kez geçen en uzun kelime: törpüleyemiyormuşsanız (22)

* İçinde en çok sayıda farklı harf bulunduran kelime: gölcükleştiriyormuşsanız (20)

Sesliler ve sessizler

* Sesli / sessiz oranı en yüksek kelime: aile, iade (3/1)

* Sessiz / sesli oranı en yüksek kelime: sfenks, sprint (5/1)

* Ardarda en çok sesli: suiistimal (3)

* Ardarda en çok sessiz: angström (5)

* Bir seslinin bir kelimede en çok kullanımı (başka sesli yok): badanalayamayacaklardansalar (12)

* Bir sessizin bir kelimede en çok kullanımı (başka sessiz yok): anneannenin (6)

Sadece birer harfleri farklı olan ve aynı eki taşımayan en çok kelime:

* 3 harfli: kaç, kah, kak, kal, kam, kan, kap, kar, kas, kaş, kat, kav, kay, kaz (14) 

* 4 harfli: kaba, kaça, kafa, kaka, kala, kama, kana, kapa, kara, kasa, kaya, kaza (12)

* 5 harfli: kabak, kaçak, kalak, kapak, kavak, kayak, kazak (7)

* 6 harfli: telkin, temkin, tepkin, terkin, teskin (5)

* 7 harfli: saramaz, taramaz, yaramaz (3) 

En çok anagram:

* 3 harf: aks, ask, kas, sak (4)

* 4 harf: aksı, asık, askı, ıska, kası, kısa, sakı, sıka (8)

* 5 harf: çakır, çarık, çarkı, çıkar, çıkra, çırak, kaçır, kıraç, arkçı, ırkça (10)

* 6 harf: aramak, arkama, kamara, karama, makara (5)

Harf sırası:

* Harfleri sıralı olan en uzun kelime: dekorsuz (8) 9

* En çok sessiz harfi sıralı olan kelime: bıçaklamanız (7)

* Harfleri ters sıralı olan en uzun kelime: Soğdca (6)

* En çok sessiz harfi ters sıralı olan kelime: yatırmak (5)

* Harfleri sıralı olan en uzun cümle: Aç değil mortuz. (13)

* Harfleri ters sıralı olan en uzun cümle: Vur, on mıh feda! (12)

Atasözleri ve deyimler:

* En uzun atasözü: Erken kalkan yol alır, erken evlenen döl alır. (8 kelime)

* En kısa atasözü: Aç ayı oynamaz. (12 harf)

* En uzun sıfat-deyim: iç güveysinden hallice (3 kelime)

* En uzun fiil-deyim: anasından emdiği süt burnundan gelmek (5 kelime)

* En uzun söz-deyim: Geline oyna demişler, yerim dar demiş; yer göstermişler, yenim dar demiş. (11 kelime)

Özel isimler:

* En uzun ad: Abdulmuttalip (13)

* En uzun soyad: Kocakethüdaoğullarından (23)

* En çok ad: Hasan Hüseyin Kerem Uğur Arda (4)

* En sık rastlanan ad soyad: Mehmet Yılmaz 5

* En sık rastlanan aynı ad soyad: Yılmaz Yılmaz 5

* En uzun il adı: Afyonkarahisar (14)

* En uzun ilçe adı: Şereflikoçhisar (15

* En uzun cadde, sokak adı: Bestekar Suphi Ziya Özbekkan Sokak (25)

Diğer dillerde de anlamı olan en uzun sözcükler:

* Almanca: kalender (8) (Almanca'da "takvim")

* İngilizce: orangutan (9) (iki dilde de aynı anlamda)