Hata
  • Bu görüntünün şablonu uygun değil. Lütfen bir site yöneticisi ile iletişim kurunuz.

Lincoln ve Kennedy

Abraham Lincoln'un kongreye seçildiği yıl 1846.
John F. Kennedy'nin kongreye seçildiği yıl 1946 

Abraham Lincoln'un ABD Başkanı olduğu yıl 1860.
John F. Kennedy'nin ABD Başkanı olduğu yıl 1960. 

Her iki başkan da bir cuma günü suikasta kurban gitti.

Her iki başkan da başlarına isabet eden kursunla oldu. 

Lincoln'un sekreterinin soyadı Kennedy idi.
Kennedy'nin sekreterinin soyadı Lincoln idi. 

Lincoln ve Kennedy güneyliler tarafından öldürüldü.

Lincoln ve Kennedy'nin koltuğuna güneyliler oturdu. 

Yerlerine gelen başkanların soyadları Johnson'di.

 Lincoln'den sonra başkan olan Andrew Johnson'in doğum yılı 1808'di.

Kennedy'den sonra başkan olan Lyndon Johnson'in doğum yılı 1908'di.

 Lincoln'u vuran John Wilkes Booth'un doğum yılı 1839'du.

Kennedy'yi vuran Lee Harvey Oswald'in doğum yılı 1939'du.

 İki suikastçının de üç ismi vardı.

İki suikastçının de isimlerinde 15 harf vardı.

 Lincoln, "Kennedy" isimli bir tiyatroda vuruldu.

Kennedy, "Lincoln" marka bir otomobilde vuruldu.

 Lincoln'u vuran tiyatrodan kaçtı, bir depoda yakalandı.

Kennedy'yi vuran depodan kaçtı, bir tiyatroda yakalandı.

 Her ikisi de davaları başlamadan öldürüldü.