Hata
  • Bu görüntünün şablonu uygun değil. Lütfen bir site yöneticisi ile iletişim kurunuz.

En Büyük 10 Sürüngen

Tuzlu Su Timsahı

Ortalama uzunlukları 5-6 metre olan tuzlu su timsahları yaklaşık 450 kg ağırlığındadırlar. Tuzlu su timsahları genellikle Hindistan, Güneydoğu Asya ve Kuzey Avustralya’da yaşarlar.

Yeşil Anakonda

Yeşil anakondalar en büyük yılan ve sürüngen türlerinden birisidir. Boyları ortalama 9-10 metre olan bu yılanlar yaklaşık 250 kg ağırlığındadır. Yeşil anakondaların dişi türleri erkek türlerinden daha büyüktür. Bu sürüngenler bataklıklarda ve bataklığa yakın bölgelerde yaşarlar.

Piton

Yeşil anakondalar dünyadaki en ağır yılanlar olmasına rağmen, pitonlar yaklaşık 11 metre olan boylarıyla dünyanın en uzun yılanlarıdır. Pitonlar vücutları üzerinden bulunan geometrik desenlerle kolayca tanınabilen sürüngenlerdir. Genellikle Asya kıtasında görülürler.

Kral Kobra

5-6 metre uzunluklarıyla en uzun zehirli yılan olan kral kobraların bir ısırışlarında ki zehir miktarı 20 insanı öldürebilecek kadar etkilidir.

Komodo Ejderleri

En büyük kertenkele türlerinden birisi olan komodo ejderleri 3 metreye kadar büyüyebilirler ve yaklaşık 140 kg ağırlığa kadar ulaşabilirler. Bu ağırlıkları onları dünyadaki en ağır kertenkeleler yapmaktadır. Komodo ejderleri geyik, domuz ve hatta insanlarla beslenen etçil hayvanlardır. Endonezya’da bulunan bu kertenkele türü doğaya zarar verilmesi ve kaçak avcılık gibi nedenlerden dolayı tükenmek üzeredir.

Su Monitörleri

Komodo ejderleri dünyadaki en ağır kertenkeleler olarak kabul edilirler ancak su monitörleri komodo ejderlerinden daha fazla büyüyebilir. Suda yaşayan bu kertenkele türleri iyi yüzme becerilerine sahiptirler.

Galapagos Kaplumbağaları

Yaklaşık 3 metre uzunlukları ve 250 kg ağırlıklarıyla en büyük kaplumbağa türü olarak kabul edilen bu kaplumbağalar ortalama 100 yıl yaşarlar. Bu sürüngenler ot, yaprak ve kaktüs ile beslenirler. Ayrıca su ve yiyecek olmadan bir yıl kadar yaşayabilirler.

Amerika Timsahı

Kuzey ve Güney Amerika’da bulunan Amerika timsahları 4-5 metreye varan uzunlukları ve 1 tonu bulan ağırlıklarıyla en büyük timsah türlerinden birsidir. Güney Amerika’da bu timsah türlerinin uzunluğu 6-7 metreyi bulmaktadır.

Gavial

Hindistan’da yaşayan bu timsah türleri ortalama 4-5 metre uzunluğunda ve 1100 kg ağırlığındadır. Etobur bir hayvan olan gavial timsah türleri ortalama 60 yıl yaşarlar.

Argentinosaurus

100 milyon yıl önce yaşamış olan bu sürüngen türü Arjantin kertenkelesi olarak bilinir ve dünyanın (fosili ya da kemikleri bulunmuş) en büyük hayvanı olarak kabul edilmektedir.