Hata
  • Bu görüntünün şablonu uygun değil. Lütfen bir site yöneticisi ile iletişim kurunuz.

Zeka Türleri

Dr. Vickers'ın tespit ettiği zekayı ortaya çıkaran belli başlı kriterler:

Müziksel Zeka:
- Okul dışı öğrendiği şarkıları söyler
- Çevre sesine duyarlıdır
- Çalışırken ritmik tempo tutar

Dilsel Zeka:
- Hikayeler anlatır
- Espriler anlatır
- Olaylar uydurur
- Hafızası iyidir
- Okumayı sever

Bedensel / Kinetik Zeka:
- Hamur türü çalışmaları tercih eder
- Yeni şeyleri eller
- Kendini tiyatrovari şekilde ifade etmeyi sever
- Uzun süre oturunca sallanır, kıpırdanır

Sosyal Zeka:
- Arkadaş çevresi geniştir
- Doğal bir lider olarak davranır
- Organizasyonlara katılır

Matematiksel Zeka:
- Bir şeyin nasıl çalıştığını sorgular
- Akıl hesaplarını hızlı yapar
- Strateji oyunlarını sever