Kpss İçeriği

Genel Yetenek

1) Türkçe %50

a) Sözcük bilgisi %5

b) Dil bilgisi %10

c) Anlatım özellikleri %5

d) Okuduğunu anlama %30 

2) Matematik %50

a) Sayılarla işlem yapma %10

b) Matematiksel ilişkilerden yararlanma %10

c) Problem çözme %20

d) Temel geometri bilgilerinden yararlanma %5

e) Tablo, grafik okuma ve yorumlama %5 

Genel Kültür

1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi %40

a) III. Selim’den itibaren Türk inkılabını hazırlayan etkenler %5

b) Ulusal Kurtuluş Savaşı %10

c) Atatürk ilke ve inkılapları %15

d) Atatürk dönemi: İç olaylar ve dış politika %10

2) Türkiye Coğrafyası %30

a) Türkiye’nin fiziki özellikleri %5

b) Türkiye’nin beşeri özellikleri %5

c) Türkiye’nin ekonomik özellikleri %20

3) Temel Yurttaşlık Bilgisi %15

a) Hukuk başlangıcı ve genel kamu hukuku,devletler umumi ve özel hukuku %5

b) Anayasa %5

c) İdare %5

4) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve Güncel Sosyoekonomik Konular %5

5) Türk Kültür ve Medeniyetleri %10

a) Selçuklular ve önceki dönem %5

b) Osmanlılar dönemi %5

Yabancı Dil

Almanca, Fransızca, İngilizce

1)  Sözcük ve Dil Bilgisi %40

2)  Çeviri %13

3)  Okuduğunu Anlama %47

Eğitim Bilimleri

1) Eğitim Psikolojisi %50

a) Gelişim psikolojisi %10

b) Öğrenme psikolojisi %25

c) Ölçme ve değerlendirme %15

2) Program Geliştirme ve Öğretim %35

a) Program geliştirme %10

b) Öğretim metotları %25

3) Rehberlik %15

Hukuk

1)  Anayasa Hukuku %10

2)  İdare Hukuku ve İdari Yargı %15

3)  Ceza Hukuku %15

4)  Medeni Hukuk %15

5)  Borçlar Hukuku %15

6)  Ticaret Hukuku %15

7)  İcra ve İflas Hukuku %15

İktisat

1)  İktisadi Doktrinler Tarihi %5

2)  Mikro İktisat %30

3)  Makro İktisat %30

4)  Para-Banka-Kredi %20

5)  Uluslararası İktisat %5

6)  Kalkınma-Büyüme %5

7)  Türkiye Ekonomisi %5

İşletme

1)  Temel Kavramlar %10

2)  İşletme Yönetimi %25

3)  Üretim Yönetimi %25

4)  Pazarlama Yönetimi %20

5)  Finansal Yönetim %20

Maliye

1)  Maliye Teorisi %10

2)  Kamu Gelirleri %15

3)  Kamu Giderleri %15

4)  Kamu Borçları %15

5)  Bütçe %15

6)  Vergi Hukuku %15

7)  Maliye Politikası %15

Muhasebe

1)  Genel Muhasebe %70

2)  Mali Tablolar Analizi %15

3)  Ticari Aritmetik %10

4)  İhtisas Muhasebesi %5

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

1) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku %55

a) İş hukuku ve teorisi %20

b) Sosyal güvenlik hukuku ve teorisi %25

c) Sosyal politika %10

2) Çalışma Ekonomisi %30

3) Çalışma Psikolojisi ve Çalışma Sosyolojisi %15

Ekonometri

1)  Ekonometrik Tahmin ve Tahmin Ediciler  %15

2)  Tahmin Sonuçlarının Ekonomik ve İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi, Hipotez Testleri %15

3)  Kukla Değişkenler ve Bağımlı Değişkenin Öngörüsü %10

4)  İçsel Bağıntı Sorunu %15

5)  Değişen Varyans ve Çoklu Bağıntı Sorunları %10

6)  Tanımlama Sorunu ve Gecikmesi Dağıtılmış Değişkenler %10

7)  Eşanlı Denklem Sistemleri %15

8)  Zaman Serisi Modellemesi %10

İstatistik

1)  Olasılık ve Stokastik Süreçler %15

2)  Matematiksel İstatistik %15

3)  Yöneylem Araştırması % 5

4)  Çok Değişkenli Analizler %10

5)  Parametrik Olmayan Testler % 5

6)  Uygulamalı İstatistik %15

7)  Zaman Serileri % 5

8)  Deney Tasarımı ve Varyans Analizi %10

9)  Örnekleme %10

10) Regresyon Analizi %10

Kamu Yönetimi

1) Siyaset Bilimi %15

2) Anayasa %15

3) Hukuk %10

4) Yönetim Bilimleri %15

5) Yönetim Hukuku %15

6) Kentleşme ve Çevre Sorunları %15

7) Sosyoloji %5

8) Türk Siyasal Hayatı (Osmanlıdan Günümüze Siyasal Olaylar) %10

Uluslararası İlişkiler

1)  Uluslararası İlişkiler Teorisi %35

2)  Uluslararası Hukuk %35

3)  Siyasi Tarih %30