Hata
  • Bu görüntünün şablonu uygun değil. Lütfen bir site yöneticisi ile iletişim kurunuz.

Fransa Eğitim Sistemi

Fransa'da zorunlu eğitim 16 yaşına kadardır.

PRE-ELEMENTARY LEVEL Fransız okulları eğitime 2 yaşından itibaren başlamaktadır. Yaş aralığı 2-6 olan grup Pre-Elementary Level olup bu yaş grubundaki öğrenciler ilkokula başlamak için hazırlandırılırlar.

ELEMENTARY SCHOOL (Ecole primaire) 6-11 yaş arası; basit okuma yazma ve matematik becerilerini geliştirir.

SECONDARY SCHOOL (Ecole secondarie) 10-14 yaş grubu arası; bu seviyede artık dili çok iyi derecede kullanma, yeni bilgiler edindirilmesi ve mantıksal çözümler uygulama, gözlemsel analiz ettirme, yazı geliştirme, Orta eğitim ayrıca öğrencileri özel liselere hazırlamakta ve bunun için "Brevet des colleges" sınavı öğrenciler tarafından alınmakta.

HIGH SCHOOL (Lycee) 15-18 yaş arası grubudur.Toplam 3 sene sürmektedir. Başlıca uzmanlık bölümleri Literature (L), Maths (S), Economics (ES), and Management (G) Liseler aynı zaman BACCALAUREAT diplomasına hazırlamakta, bu diploma üniversitelere giriş için istenilen ileri düzey bir eğitimdir. ÜniversiteLER Fransa'da toplam 87 tane devlet üniversitesi bulunmakta...Bu rakamın içinde 20 üniversite Paris'te diğerleri ise 64 üniversite diğer şehirlere yayılmış durumdadır. 3 üniversite deniz aşırı ülkededir. Dünyanın en ciddi ve ünlü üniversitelerinin eğitim ve sağlık ücretleri Fransız hükümeti tarafından ödenmektedir. Fransa'da dünyadan 120 000 yakın uluslararası öğrenci eğitim görmektedir. Üniversite Eğitimini İki Katagoride Gruplandırabiliriz. UNIVERSITIES GRANDES ECOLOES Üniversiteler, toplam 3 basamakta değerlendirebilirler. A) The Premier Cycle B) Deuxième Cycle C) Troisième Cycles PREMIER CYCLE İki yıllık önlisans seviyesinde bir eğitimdir bu eğitimi alan öğrenciler DEUG (diplôme d'études universitaires générales) yada DEUST (diploma of scientific and technical university studies) SECOND CYCLE Bu katagori ikiye ayrılmakta LICENSE ve MASTERS DEGREE (Maitrise) License Second Cycle'ın ilk yılını tamamlayan öğrencilere verilmektedir bu aynı zamanda ( Baccalaureate + 3 olarak bilinir). Masters Second Cycle'ın son senesini tamamlayan öğrencilere verilir aynı zamanda Baccalaureate + 4 yıl olarak bilinir). Bu degree'nin alınması biraz daha profesyonel ağırlıklı konularda olmaktadır. Hukuk, Ekonomi gibi tecrübe isteyen sosyal bilimlerin hocaların yönlendirilmesiyle ve Tezlerle mezun olunmaktadır. TROISIEME CYCLE Bu seviye DESS (Diploma of Specialized Higher Studies) yada DEA (Diploma of Extended Studies) DESS bir yıllık bir eğitimdir ve en az 3 aylık staj gerektirmektedir.Bununla beraber bir çok seminer, pratik projeler, hoca eşliğinde sürdürülen çalışmalar bu bir yıl içinde mezun olmak için yapılmalıdır. DEA Master degree den sonra alınan ve araştırma zorunluluğu olan bölümdür.Daha çok Doktora programlarına devam edecek öğrenciler bu programa devam ederler. DOCTORATE Amerikan eğitim sisteminde PHD ye eşit bir seviyedir. Ortalama 2-5 yıl sürmektedir. Bu programı tamamlayanlar genelde üniversitelerde eğitmen olurlar. EĞİTİM ÜCRETLERİ. Maksimum yıllık 750 USD dır. Üniversitelerin kayıt ücretlerine ve istedikleri sağlık sigortasına gore farklılık gösterir.

Fransa'da devlete bağlı veya özel olmak üzere birçok eğitim kurumu bulunmaktadır. Eğitim kurumları üniversiteler, teknik okullar ve büyük okullar olmak üzere 3 grupta toplanabilir.Direkt olarak devlete bağlı olan okullar, ticaret odalarına bağlı "consulaire" kurumlar ve özel kurumlar. Özel kurumların devletle bağlantıları olmayıp eğitim ücretleri oldukça yüksek olan okullardır. 90 dan fazla devlet üniversitesi olan Fransa'daki okullarda öğrenciler çok çeşitli alanlarda eğitim olanağı bulabilirsiniz. Üniversite eğitimi birbirini takip eden 3 eğitim devresinden oluşur. 1.ci devre 2 yıllık genel eğitim dönemidir, bu devrede teorik olarak genel eğitim verilir ve bir uzamanlık dalı seçilmez. 2.ci devre yine 2 yıllık lisans ve ustalık dönemidir bu dönemde bir dal seçilir ve yada teknik diplomalar alınabilir. 3.cü devre ise 1-6 yıl arası değişen uzmanlık ve doktora döneminden oluşur. Bu dönemde ise öğrenciler dallarına göre onları profesyonel hayatlarına hazırlayacak diplomalarını yaparlar ve eğitim sürelerine göre bir üst formasyona geçebilmek için her eğitim yılı sonunda sınava girerler. Master progamlarında özellikle mesleki amaçlı olanlarda formasyonların amacı mesleğe geçişi kolaylaştırmaktır. Diploma 2.ci yıl verilir. Fransız okulları gerek liseler gerekse üniversiteler yabancı öğrencileri okullarına kabul etmektedirler, ancak kabul şartları diplomalaro ve notları dışında fransızca bilgilerini gösteren ve uluslarası bir diploma olan bakelorya 'dır. Bunun yanısıra lise diploması istenir.Akademik transkriptler ve essayde fransızcaya çevrilmöiş olarak istenir. Yüksek lisans programlarına başvuracak öğrencilerden ez az 3 yıllık üniversite eğitimini tamamlamış olmaları istenir. Bazı okulların denklik komisyonları öğrencilerin sicillerini incelemek üzere mezun oldukları okullardan dosyalarını da isteyebilirler. Doktora programlarına başvuracak öğrencilerden uzmanlık yapacakları dalda en az 5 yıllık eğitim almış olmaları (üniversite+yüksek lisans) gerekir. Ayrıca öğrenciden çalışmalarını gösteren bir dosya düzenlemesi, yüksek lisanstaki tezi istenir. Doktora süresi 1-6 yıl arasında değişmekle beraber program teze dayalıdır. Genel olarak 4 yılda tamamlanabilir. Fen bilimleri tezi için 3 yıla kadar uzatma süresi verilebilir. Bunların dışında Fransa'da sadece lisan kurslarına katılmak isteyen öğrenciler için 50 den fazla kurs bulunmaktadır. Bu programlar öğrencilerin istenimlerine göre eğitim sistemi uygulanır. Her seviye için programlar vardır ve bitiren öğrencilere çeşitli sertifikalar verilir. En çok rağbet edilen DELF (Diplome d'Etudes de Language Française) diplomasıdır. Fransız Konsoloslukları 3 – 6 ay veya 6 aydan fazla kalışlar için vize verir. 6 ayı geçecek oturumlar için vizeye Fransa'ya girildikten sonraki 2 ay içinde başvurulur. Fransa'da özellikle üniversite öğrencileri için çalışma konuları staj, asistanlık veya aupair yerleşimleri şeklinde olabilir. Yabancı öğrencilere 2.yıllarında çalışma ve geçici oturum vizesi verilelenler tatiller sırasında çalışabilirler. Bu izin sadece 1 Haziran- 31 Ekim arasında geçerli olmak üzere sadece 3 ay ve bahar – yılbaşı tatilleri sırasında 15 gün olmak üzeredir ve uzatılamaz.

Fransa'da Bakalorya olarak da bilinen lise öğrenimi sonrasında, öğrenciler yüksek öğrenime başlayabilirler. Fransa' da yüksek öğrenim, kalitesi ve erişilebilirliğiyle dünyaca ünlüdür. Devlet okullarına devam edenlerin okul ücretleri ve sağlık sigortaları Fransız hükümeti tarafından ödenir.

Fransa, eğitim kurumlarına başvuran 120,000 den fazla yabancı öğrenciyi okullarına ve üniversitelerine kabul ederek Avrupa Topluluğuna öncülük eder.

Fransız yüksek devlet ve özel eğitim kurumları aşağıdaki gibi iki kategoriye ayrılır:

* Üniversiteler
* Grande Ecole

Fransız Üniversiteleri

Fransa 20'si Paris'te, 64'ü Paris dışında ve 3 tanesi denizaşırı bölgelerinde olmak üzere 87 eyalet üniversitesine sahiptir. Her bir üniversite departmanlara ya da fen bilimlerinden beşeri bilimlere kadar tüm disiplinleri kapsayan UFR' ye (Unités de formation et de recherche) ayrılmıştır.Her bir disiplinden mezun olmabilmek için geçilmesi gereken ders ünitelerine UV (Unités de valeur) denir.

Üniversite diplomaları ulusal bir standarta sahiptir ve kurumlar arasında değişime elverişlidir.Üniversite çalışmaları;Premier Dönemi, Deuxième Dönemi, ve Troisième Dönemi olarak 3 aşamaya ayrılırdı.Fakat yüksek öğrenimle ve bir ülkeden diğerine geçiş yapabilme ile ilgili uluslararası koşulları yerine getirebilmek adına, bir çok üniversite LMD (Lisans/Mastır/ Doktora) biçimini temel alan bir sistem geliştirdiler.Bu nedenle Fransa'da eğitim almak, dünyanın her yerinden gelen öğrencilerin kendi ülkelerinde geçerli olacak bir diploma almalarını sağlar.
Okul Ücretleri ve Harçları

* Fransız devlet üniversite ücretleri tamamen devlet tarafından karşılanır
* Devlet yüksek öğrenim kurumlarındaki öğretim yılı harçları 115€ ile 685€ ( yaklaşık olarak $140 ile $820) arasında değişir.
* Bazı durumlarda 380€ ile 760€ (döviz kuru farkına bağlı olarak yaklaşık $450 ile $910) arasında sağlık sigortasını kapsayan bir ek ücret ödenebilir.
* Özel üniversite ücretleri kuruma bağlı olarak değişkenlik gösterir, devlet tarafından karşılanmaz.

Neden Fransız Üniversiteleri Tercih Ediliyor?

* Fransız Üniversiteleri devlet destekli üniversitelerdir. 13. yüzyılda kurulan ilk üniversiteleri ile eğitim bir Fransız geleneğidir ve Amerikan Üniversitelerinden çok daha yüksek bir eğitim kalitesine sahiptir.
* Fransa dünyanın 4. büyük ekonomisidir, Danone, L'Oréal, Airbus, ve Lafarge gibi büyük Fransız şirketleri dünyaca ünlüdür. Bu şirketlerin üst düzey yöneticilerini de kapsayan bir çok çalışanı Fransız Devlet Üniversitelerinden mezun olmuşlardır.
* Paris ofisimizde, ilgilendiğiniz tüm üniversitelerle ilgili size yardımcı olabiliriz. Fakat bize ilgilendiğiniz üniversiteyi ve bölümü (işletme, biyoloji, hukuk ya da mimarlık gibi…) belirtirseniz seviniriz.
* Üniversite ücretlerinin düşük oluşu ise dikkate değer bir özelliktir.
* Fransız olduğumuz için öğrencilere muadillerimizden daha iyi bir hizmet sunuyoruz.

Grandes Ecoles

Grandes Ecoles' Fransız Yüksek Öğreniminin en saygı değer kurumlarıdır. Bir okulun 'Grande Ecole' olarak kabul edilebilmesi için, 1973 yılında kurulan 'Conférence des Grandes Ecoles' adlı derneğin bir üyesi olması gerekir.

Grandes Ecoles giriş sınavlarına hazırlanırken öğrencilerin hazırlık sınıflarına kaydolmaları gerekir. Bu kurslar belirlenen devlet liselerinde ya da özel enstitülerde yapılır, geçerlilik süreleri 2 sene ile 3 sene arasında değişir.
Ecoles Normales Supérieure

Fen bilimleri ve edebiyat hazırlık dersleri öğrencileri bilimum mesleklerde, teknoloji öğretmenliğinde, ya da temel ve uygulamalı araştırma konularında öncü olan bu okulların giriş sınavlarına hazırlar.
MÜHENDİSLİK OKULLARI

Fransa'da mühendislik bölümlerinde eğitime açık kurumlar:

* Bir sınav sonucu kazanılan okullar; Bu okullar bazen Fransa dışında okumuş olan adayların deneyimlerine uygun olarak bazı özel sınavlar yapar.
* Fransız Bakaloryası seviyesinde eğitim veren okullar.
* Yurtdışında alınan lisans eğitiminden sonra öğrenci alan okullar.
* Fransız enstitüleriyle yabancı ülke enstitüleri arasında çift mühendislik diplomasına yönelik ortaklıkları olan okullar.

Groupe Ecole des Mines (GEM)

Köklü bir mükemmellik geleneğine sahiptir.

* Geçmiş 2 Fransız Başkanı Ecole des Mines ' ta öğrenim görmüştür.
* Eiffel Kulesi, Manş Tüneli,hızlı trenyolu Ecole des Mines mühendisleri tarafından inşa edilmiştir.
* Disiplinlerarası yaklaşımı
* Mühendislik + Ekonomi, İşletme, Proje yönetim teknikleri ile özel bir eğitim anlayışına sahiptir.

* Fransa dünyanın 4. büyük endüstri ülkesidir.
* Mühendislik alanında en yetkin Avrupa ülkelerinden biridir

10 farklı master seçeneği aşağıda belirtilmiştir;

* Powders, Products, Processes (Albi)
* Risk Yönetimi ve Sosyal Etki Değerlendirmesi(Ales)
* Tasarım ve Üretimde Yenilik Stratejileri (Design and Manufacturing Innovation Strategy ) (Douai)
* Endüstriyel Ekonomi ve Uluslararası İşletme
* Doğal Kaynaklar ve Arazi Yönetimi üzerine Uluslararası Projeler (Nancy)
* Malzeme Mühendisliği(Nancy)
* Lojistik ve Üretim Sistemleri(Nantes)
* Çevre ve Enerji Mühendisliği üzerine Proje Yönetimi (Nantes)
* Kültürel Miras Yönetimi ve Muhafaza (Saint Etienne)

İŞLETME OKULLARI

Genellikle özel enstitülerdir, bazen ticaret ve sanayii odaları tarafından yönetilirler. Fransız işletme okulları yabancı öğrencilere çeşitli Mastır ve MBA seçenekleri sunar, her okulun farklı kabul koşulları vardır.
ESG

Sunduğu imkanlar ve özellikleri şöyledir :

* İşletme bölümlerine hazırlık için sunulan, lise mezunlarına verilen 1 senelik dil ve işletme hazırlık programları.
* 45 ülkeden gelen Öğrenciler
* Fransa Devlet Başkanı Jacques Chirac tarafından finanse edilir.
* Öğrenci evleri
* Mezun olduktan sonra ortalama yıllık 33,000 € maaş .

AGSB (American Graduate School Of Bussiness)

* Mezuniyet sonrasında 35,000 US $ lık dolgun bir maaş.
* Amerika' nın Georgia Eyaletine bağlıdır.

ESCEM

* Fransa' nın en iyi 15 Işletme okulu arasındadır.
* Uluslararası MBA İngilizce olarak öğretilir.
* 4 ay Fransa 'da ,4 ay İngiltere 'de okuma fırsatı ve 4 aylık bir proje ortaklığı sunar.
* Maksimum 25 kişilik küçük öğrenci grupları ile çalışma imkanı sunar .

Ecole Nationale d'Administration Ulusal Kamu Hizmetlerinin üst düzey makamlarında çalışabilecek öğrenciler yetiştirir.

Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) Sosyal Bilimler Yüksek Okulu

Ecole Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ) Gazetecilik Yüksek Okulu
Siyasal Bilimler Enstitüsü (IEP)

*IEP iletişimden siyaset bilimine, iktisattan uluslararası ilişkilere kadar birçok farklı bölüm seçeneği sunar. Bakaloraya sahibi olduktan sonra ya da 2 senelik bir üniversite öğrenciliği sonrasında okula kabul edilebilirsiniz. Eğitim süresi 1 seneden 4 seneye kadar değişir.
"Sciences Po" (Paris IEP)

Paris'te bulunan ' Science Po' olarak adlandırılan Siyasal Bilimler Enstitüsü 800 den fazla yabancı öğrenciye çok çeşitli program seçenekleri sunuyor. Bunlar; Uluslararası Mezuniyet aracılığı ile verilen Science Po'nun diploma programına doğrudan kayıt imkanının yanında, Siyasal ve Sosyal Bilimler'de Uluslararası Programı ve Sosyal Bilimler'de Araştırma Seminer Programını da kapsıyor.
OTEL İŞLETMECİLİĞİ OKULLARI
GLION

* Dünyanın en iyi üç otel okulu arasındadır.
* Öğrencilere ingilizce lisans diploması, ve lisans üstü diploma fırsatı sunuyor.
* 6 aylık staj süresince öğrencilere ayda 1000-1200 İsviçre Frangı kazanma fırsatı sunuyor.

AIM

* Paris' tedir.
* Fen fakültesi mezunları yetiştirir.
* Fransızca ve İngilizce eğitim verir.
* Otelcilik alanında en yetkin profesyoneller burada dersler verir.

MODA VE TASARIM OKULLARI
LISAA

* Fransa ' nın en iyi moda okullarından biridir. Fransız Eğitim Bakanlığı tarafından tanınır. Christian Dior ile ortak çalışan bir okuldur. Modanın kalbinin Fransa' da attığını da unutmamak gerekir.
* İlk sene hazırlık , 2. sene Grafik ve Moda , 3. sene ise Moda Tasarımı dersleri görülür.
* Öğrenciler Yves Saint-Laurent, Christian Dior,… gibi ünlü markalarda staj yapabilirler.
* Öğrenciler Paris Moda Show ' larına katılabilir, ünlü modacılarla ve geleceğin yetenekleriyle tanışabilirler.

PAA

* LISAA gibi bir okul olup eğitim dili ingilizcedir.(Christian Dior ile bir ilişkisi yoktur) Lisans diploması ve staj, üzerinde fazlaca eğildiği konulardır
* Lise mezunlarını kabul eder.
* Ünlü Profesyonellerle doğrudan temas halindedir.
* Paris 'in kalbinde, güzel bir konumda eşsiz bir ortam sunar.

Fransızca Dil Eğitimi Programları
Fransız okulları:

Bu programlar, özellikle yabancılar için tasarlanmış olup bir Fransız Üniversitesi ya da özel bir dil okulu tarafından sunulan programlardır. Üniversite programları, sömestr ya da üç aylık dönemler olan trimestrlardan oluşur ve kısa yaz dönemlerini de kapsar. Öğrenciler istedikleri dönemde okula başlayabilirler.Bir çok özel okul yıl boyunca haftalık ya da aylık kısa dönemli kurslar sunar.

Bu kurslar başlangıç seviyesinden daha ileri seviyelere doğru Fransızca olarak yönetilir, fakat yabancı öğrencilerin ihtiyaçlarını tümüyle göz önünde bulundurur. Genellikle başvuru için herhangi bir Fransızca seviyesi öngörmezler ve yerleştirme sınavları genelde okula başvururken yapılır. Başvurular doğrudan Fransız enstitülerinde yapılır ve okula giriş için herhangi bir eleme söz konusu değildir.

Bir çok dil enstitüsü Fransız Üniversitelerine girişi kolaylaştıran ve hatta üniversite kredisi kazandıran 'İkinci Dil Olarak Fransızca' sertifikası ve diploması verir. Bir çok öğrenci bir Fransız Üniversitesine başvurmadan önce Fransızcalarını bir dil eğitimi programında geliştirmeyi düşünmelidir.
DELF & DALF DİL TESTLERİ

Fransızca dil becerileri resmi olarak şöyle belgelenmiştir

* DELF:Diplôme d'Etude en Langue Française (Fransız Dili Diploması)
* DALF: Diplôme Approfondi de Langue Française (Üst Düzey Fransız Dili Diploması)

DELF ve DALF Fransız Eğitim Bakanlığı tarafından 1985 yılından itibaren verilen iki resmi dil diplomsıdır, bu diplomalar şu anda devlet yönetiminde, Paris'te CIEP (Centre International d'Etudes Pédagogiques) adlı bir makam tarafından takip edilir. Bugün DELF ve DALF Fransız Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Yabancı Diller Konsorsiyumu tarafından resmen tanınmaktadır.