Hata
  • Bu görüntünün şablonu uygun değil. Lütfen bir site yöneticisi ile iletişim kurunuz.

Ergenliğe Yeni Giriş Yapanlara Nasıl Davranılmalı

• Gençlerin özel durumlarında ve kendilerince önemli buldukları konularda anlayış gösteriniz.

• Gençlere kendi kimlik ve kişiliklerini bulmada yardım ediniz. Bu süreçte çok da ısrar etmeyiniz. Ancak sizden istendiğinde veya size ihtiyaç duyulduğunu hissettiğinizde yardımcı olunuz. Ona açıkça sevildiğini, istenildiğini ve sizin için önemli bir varlık, kişilik olduğunu hissettiriniz.

 

• Onun gelişen, serpilen bilincine saygı gösteriniz. Ona tam bir şahsiyet, yetişkin bir kişilik gibi değer veriniz ve görüşlerini ciddiye alınız.

• Yetişkinlere karşı gençlerde oluşan mesafeli tutumu kabul ediniz. Onlara çok güveniniz ve bu duygularınızı hissettiriniz. Onların, aile ortamı içinde sizin oluşturduğunuz tutum, düşünce ve kararlar dışında kendi buldukları çözümlere saygı gösteriniz.

• Onların yetişkinlere karşı geliştirdikleri çözüm ve protestolarını kendi şahsınıza yapılmış bir saldırganlık ya da hırçınlık olarak algılamak yerine, bunu gerekli bir gelişim, olgunlaşma adımı gibi görmeye, onaylamaya ve algılamaya çalışınız.

• Kendinizi zorlamaksızın daima onlarla konuşmaya ve tartışmaya hazır olunuz.

• Yalnız sürekli gençlerin yanında değil, zaman zaman karşısında da olunuz. Her dediklerini onaylamak yerine, karşı fikirlerinizi gerekçelendirerek ortaya koyunuz.

- İyice dinleyiniz ve her şeyi birlikte, paylaşarak konuşunuz.

- Problemlerin üzerine gidiniz ve bunları ciddiye alınız.

- Olumlu önerilerini kabul ediniz.

- Onlarla gerekçelendirilmiş tartışmalara girişiniz. Kuru, kaba ve inatçı tartışma ile kavgalardan uzak durunuz.

- Yapılan tartışmada yanlışlarınız olursa kendinizi düzeltmeye ve yanlışınızı kabule hazır olunuz.

• Tartışmalarda kendi tavrınızı koyunuz ve gerekirse direnme riskini göze alınız. Hükmetmeksizin tavrınızda sebat ve ısrar ediniz.

• Belirleyici soru ve sorunlarda, onlara açık ve net olarak yönlendirici yardımlarda bulununuz.

• Onlara toplumdaki diğer insanlarla birlikte yaşamanın yol-yordam ve kurallarını  anlatınız ve bunları iyice öğrenmesine yardım ediniz.

• Gençlere boş zamanlarını anlamlı bir şekilde değerlendirme imkânlarını ve yaşamı şekillendirmenin (hobiler, ortak çalışma vs.) yollarını gösteriniz.

• Yaşam pratiğinizi öyle şekillendiriniz ki, bu pratik çocuğunuza inandırıcı bir model belirleme  ve oluşturmada yardımcı olsun. Davranışlarınızı iyi örnek olacak bir şekilde düzenleyiniz.

• Aile yaşantı ve düzeninizi öyle biçimlendiriniz ki çocuğunuz onu, sıcaklığın ve korunmanın en güvenli ve emin ortamı olarak duyumsasın.

• Onlara sevmeyi, sevilmeyi, affetmeyi ve yaşadığı gelişim çağından olumlu sonuçlar çıkarmayı öğrenmede yardımcı olunuz ve bu duyguları kazanmada aktif destek sağlayınız.