En İlk Coğrafya

Ege Bölgesi'nde en uzun kıyılara sahip ilimiz Muğla'dır.

Avrupa'nın en uzun nehri Volga'dır.

Dünyamıza en yakın gezegen Mars'tır.(en yakın gök cismi ise aydır)

En büyük gezegen Jüpiter'dir.

Dünya'nın en az yağış alan kıtası Avustralya'dır.

 

Dünya'nın en tuzlu denizi Lut Gölü'dür.

Dünya'nın en büyük göldenizi Hazar Gölü'dür.

Karadeniz'in en yüksek dağı Kaçkar Dağı'dır.

Taşkömürü ilk defa Zonguldak'ta çıkarılmıştır.

Dünya'nın en derin gölü Baykal Gölü'dür.

Deniz yüzeyinden derinliği en fazla olan göl ise Lut Gölü'dür.

Dünya'nın en yüksek gölü ise Titicaca Gölü'dür.

Yerleşik hayatın mümkün olmadığı tek kıta Antartika'dır.

Türkiye'de petrol arama çalışmaları ilk defa İskenderun'da yapılmıştır.

Dünya'nın en küçük adası Antarktika'dır.

Türkiye'nin doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık zaman farkı vardır.

Türkiye'nin ilk turistik yerleşim yeri Çeşme'dir.

Kümes hayvancılığı en çok Marmara Bölgesi'de farklıdır.

Balkanların en büyük gölü İşkodra'dır.

Doğada en çok bulunan element silisyumdur.

Deniz seviyesinden en alçak akarsu Şeria Irmağı'dır.

Türk devletleri arasında altının en fazla çıkarıldığı yer Özbekiastan'tır.

Türkiye'nin çay yetiştirilen tek yöresi D.Karadeniz'dir.

Türkiye'de rüzgarın en etkili olduğu yer İç Anadolu'dur.

Türkiye'nin en az göç veren bölgesi Marmara Bölgesidir.

Güneşe en uzak gezegen Pluton'tur.

Türkiye'de en fazla elma İç Anadolu'da üretilir.

Türkiye'nin en az ormana sahip bölgesi G.Anadolu Bölgesi'dir.

Dünya üzerinde çizgisel hızın en fazla olduğu yer Ekvator'dur.

Ulaşım yapılabilinen tek akarsuyumuz Bartın Çayı'dır.

Ülkemizde ilk dokuma fabrikası Nazillli'de açılmıştır.

Ülkemizde ilk şeker fabrikası Uşak'ta açılmıştır.

Ülkemizde ilk demir-çelik fabrikası Karabük'de açılmıştır.

Dünya kalay üretiminde Malezya ilk sırada yer alır.

Kayısı, fındık, çay üretiminde ülkemiz ilk sırada yer alır.

Dünya bor rezervlerin %70'i ülkemizde yer alır.

Ülkemizde ipek böcekciliği en fazla Marmara Bölgesi'nde yapılır.

Türkiye'nin en fazla kara sınırı Suriye ile(877),en az kara sınırı ise Nahçıvan iledir(10)

Ege kıyıları en uzun kıyımızdır.

Dünya'nın en sıcak yeri deş-ti Lut Çöl'ünde ölçülmüştür.

Dünyanın en büyük adası Okyanusya Adası'dır.

Dünyanın en büyük akarsuyu, Amazondur.

Dünyanın en uzun akarsuyu, Missisippi'dir. 

Türkiye'nin en uzun akarsuyu, Kızılırmak'tır. 

Dünyanın en büyük krater gölü, Issık Gölü'dür.(Kırgızistan)

Dünyanın en tuzlu denizi Kızıldeniz'dir.

Dünyanın ilk haritası ünlü Türk denizci Piri Reis tarafından çizilmiştir.

Dünyanın yüzölçümü 510 milyon kilo metre karedir. 361milyon kilometre karesi, denizlerden 149 milyon kilo metre karesi karalarla kaplıdır.

Yerkabuğunun en yüksek noktası Himalaya Dağları'nın üstündeki Everest Tepesi'dir.

En derin okyanus çukuru Guam Çukuru'dur.

Karalar üzerindeki en derin yer, Filistin'deki Gor Çukuru'dur.

Yeryüzünün %71'i deniz, %29'u kara (K.Y.K.%39 kara,%61 deniz G.Y.K.%19 kara,%81 deniz) ile kaplıdır.

Kıtaların büyükten küçüğe sıralanışı şöyledir:

Asya, Afrika, K.Amerika, G.Amerika, Antarktika, Avrupa, Avustralya

Ortalama yükseltisi en fazla olan kıta Antarktika'dır.

Okyanuslar büyükten küçüğe şöyle sıralanır: B.Okyanus(Pasifik), Atlas Okyanus'u, Hint Okyanusu...

Dünya'da ilk baraj Sebe Devleti tarafından yaptırılmıştır.(Yemen)

Lüle taşının çıkarıldığı tek ilimiz Eskişehir'dir.

Kıyılarımıza en yakın ada Midilli Adası'dır.

Güneş sistemindeki en sıcak gezegen Venüs'tür.

Dünyada rakımı en düşük yer Lud Gölü'dür.

Dürbünü ilk yapan Galile'dir.

İlk petrol üreten kuyu ABD'nin Pennsylyania eyaletinde 1859 yılkında Edwin Drake tarafından kurulmuştur.