Hata
  • Bu görüntünün şablonu uygun değil. Lütfen bir site yöneticisi ile iletişim kurunuz.

Verimli Çalışmayı Engelleyen Tuzaklar

1.   Gözlerinizi yapamadıklarınıza çevirmek

2.   Müzik eşliğinde çalışmak

3.   Zorlanılan derslerin dışlanması

4.   Aşırı kaygı ( güvensizlik )

5.   Yatarak ( uzanarak ) çalışmak

6.   Çalışma anında hayallere dalmak

7.   Uzayıp giden telefon konuşmaları yapmak

8.   Motivasyon noksanlığı, isteksizlik

9.   Günlük ayrıntılara boğulmak

10. Çalışmayı tamamlamadan bırakmak

11. Amaçların, önceliklerin belirlenmemesi

12. Arkadaşlara “hayır” diyememek

13. Televizyona takılıp kalmak

14. Dersler, konular hakkında yetersiz bilgi sahibi olmak

15. Düzenli tekrarlar yapmamak

16. Programsız, plansız çalışmak

17. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamak

18. Zamanı denetleyememek

19. Çevrenizin sizden beklentilerinin yüksek olması

20. Sınav bilgi ve tekniklerini yeterince bilmemek

21. Çalışma anında uygun dinlenme aralıkları vermemek

22. Yanlışlardan ders almamak, noksanları gidermemek

23. Çözümlenemeyen ailevi veya kişisel sorunlar içinde boğulmak

24. Fazla dışa açık olmak