Hata
  • Bu görüntünün şablonu uygun değil. Lütfen bir site yöneticisi ile iletişim kurunuz.

İstatistikçinin Aşkı

Bir nedensellik kavramıyla bulamadım modelimi
Yoktu bir korelasyon aramızda,
Sen deterministimin
Ben stokastik

 

Kurtulamadım hataları açıklamaktan
Yakalayamadım bir güvenirlilik belli bir aralıkta.
Sen çift taraflıydın
Ben tek taraflı

Kuramadım hipotezimi
Çünkü yoktu alternatifi
Sen serbestlik derecesi
Ben kaybolan parametre

Ardışık bir bağımlılıktı benimki 
Sen normal dağılırken 
Ben darma dağındım 
Sana sevgiler 
Bana anlamsız sınamalar